USA 2015 #day5 Niagara Falls

I had a small breakfast because I wasn’t that hungry. But it was still pretty good. After I got dressed we drove to Niagara Falls, which was only like an hour away. 
Ik had een klein ontbijtje omdat ik niet zo’n honger had. Ik heb er wel lekker van genoten. Toen ik eenmaal aangekleed was reden we naar Niagara Falls, wat maar een uurtje rijden was.


I took like a billion photos of the Falls. They were so huge and beautiful!! I was a little afraid of the height. I also felt really bad. I was shaking and had an headache but I ignored it. First we took a trolley to a special platform above the river. Then we went to the Cave Of The Wind. That’s were you can stand under the American Falls. We had to get down a elevator with the height of a flat with 17 levels! Under the waterfall you could really feel the power of the water. We got free ponchos and free slippers. We had a little cup of French fries.

Ik heb echt duizenden foto’s gemaakt van de watervallen! Ze waren zo groot, indrukwekkend en mooi! Ik had een klein beetje last van hoogtevrees, maar dat viel ook wel weer mee. Ik voelde me niet zo lekker. Ik trilde op m’n benen en ik had hoofdpijn maar dat probeerde ik te negeren. We namen een trolley naar een speciaal platform boven de rivier. Daarna zijn we naar Cave Of The Wind gegaan. Dat is waar je onder de American Falls kan staan. Daarvoor moesten we met een lift naar beneden die ongeveer net zo hoog als een flat van 17 verdiepingen is! Onder de waterval kon je echt de kracht van het water voelen. We kregen gratis poncho’s en slippers. En we hadden een bekertje frietjes.

  

  


We took the trolley back to the town. We went to T.G.I Friday’s and had some lunch. 

We namen de trolley terug naar het stadje. We gingen naar T.G.I Friday’s en aten wat lunch daar.

  
We drove back to the hotel and I got in the bed. I fell asleep because I felt so sick. My dad got me some food at Target and after that I fell asleep.

We reden terug naar het hotel en ik ging in bed liggen. I viel in slaap omdat ik me zo ziek voelde. Mijn vader haalde wat eten voor me en daarna ging ik weer slapen.

Hugs,

Amy
Btw: I’m sorry for not posting in a while, but I’m just really busy and having fun.

PS: sorry dat ik zo weinig post, maar ik heb het gewoon erg druk en ik doe veel leuke dingen.

16 thoughts on “USA 2015 #day5 Niagara Falls

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s