USA 2015 #day7 Cleveland

(Sorry for not posting in time, but I’ll make sure I still post something about everyday of my vacation).                      My day started with a nice breakfast. I already felt way better, still not 100% fit, but better than the day before. 

(Sorry dat ik een beetje achterloop, maar ik post alsnog wat over elke dag van mijn trip).                                          Ik startte mijn dag met een lekker ontbijt. Ik was nog niet 100% fit, maar ik voelde me al veel beter dan de dag ervoor.

We walked to The Rock & Roll Hall Of Fame, which is one of the highlights of Cleveland. It was a very cool building and  inside was also really cool. You could listen to many different artists. There were also a few fashion things. Like Beyoncé’s shoes, Katy Perry’s outfit and the first Adidas Superstar worn by Run DMC. 

We liepen vanuit het hotel naar The Rock & Roll Hall Of Fame. Dat is een van de bezienswaardigheden in Cleveland. Het was een heel cool gebouw en binnen was het ook erg cool. Je kon naar verschillende artiesten luisteren. Er waren ook een paar fashion dingen, zoals Beyoncé’s schoenen, Katy Perry’s outfit en de eerste Adidas Superstar gedragen door Run DMC.


  


At the top floor we had a little snack with a nice view on Lake Erie. We leaved the Hall Of Fame and continued our trip. I watched Pitch Perfect 2 in the car. We stopped at an amish shop named Der Dutchman. We didn’t find any good lunch so we went to Ruby Tuesday, where I had a salad bar.

Op de bovenste verdieping hadden we een kleine snack met uitzicht op Lake Erie. We verlieten de Hall Of Fame en gingen verder met onze trip. Onderweg stopte we bij een winkel genaamd Der Dutchman. We zagen geen lekkere lunch en gingen verder naar Ruby Tuesday, waar ik van de salade bar genoot.


  
  
 Once we arrived in the hotel in Cincinnati  we got another free cookie. In this hotel was also a beautiful parrot. My dad, little sister and I went to the pool. I wasn’t fit enough to swim, but I thought it would be nice to watch them swim. But as soon as they got in the water a thunderstorm began. So we decided to go to Target. I bought some school stuff and we got some dinner. Back at the hotel we ate our dinner. 

In het hotel in Cincinnati kregen we ook weer een gratis koekje. In dit hotel was ook een prachtige papegaai. Ik ging met mijn vader en zusje naar het zwembad. Ik voelde me nog niet fit genoeg om te zwemmen dus het leek me ook wel leuk om toe te kijken. Maar zodra ze in het water waren begon het te onweren. We besloten om maar naar Target te gaan. Ik heb wat school spullen gehaald en we haalden avondeten. Dat aten we op in het hotel.


5 thoughts on “USA 2015 #day7 Cleveland

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s