USA 2015 #day9 Hazard

After waking up and eating breakfast I packed my suitcase. I wasn’t the only one who was finished in a few minutes. My sister asked me if I wanted to join her and go to the parrot. Why not? I decided to join her. We went to the parrot. Her name was Georgia. She liked to rip a piece of paper apart. So we gave her small pieces of paper and she teared them apart. When my dad said we needed to leave, my little sis was very sad to leave Georgia.

Nadat ik wakker was geworden en had ontbeten pakte ik mijn koffer in. Ik was niet de enige die na een paar minuten klaar was. Mijn zusje vroeg me of ik met haar mee wilde naar de papegaai. Ik dacht: waarom ook eigenlijk niet? Ik besloot om met haar mee te gaan. We gingen naar de papegaai. Ze heette Georgia. Ze vond het leuk om stukjes papier te scheuren. Dus we gaven haar strookjes papier die zij dan vervolgens scheurde in stukjes. Toen mijn vader zei dat het tijd was om te gaan, was mijn zusje erg verdrietig om de papegaai achter te laten.

IMG_3558.JPG wordt weergegeven

We left Ohio and entered Kentucky. It was time for a stop. We stretched our legs, went to the bathroom and had an ice cream. I had a peanutbutter cookie dough Blizzard. The thing with the Blizzard at DQ is: when it’s not able to be helt upside down without the ice cream dropping, you get it for free. It was delicious, but none of us was able to eat all of it. Even though we all ordered a small.

We verlieten Ohio en kwamen in Kentucky. Het was tijd voor een tussenstop. We strekten onze benen, gingen naar het toilet en hadden een ijsje. Ik had een pindakaas cookie dough Blizzard. Bij de Blizzards bij DQ geldt: Als je het niet ondersteboven kan houden zonder dat het ijs eruit valt, krijg je het gratis. Het was heerlijk, maar geen van ons kon het hele ijsje opeten. Ook al hadden we small besteld. Typisch Amerika 😉

IMG_3559.JPG wordt weergegevenIMG_3560.JPG wordt weergegeven

We arrived in Hazard. One of the most poorest towns in the US. My stepmom used to live here. That’s why we went there. We dropped our suitcases off at the hotel and had lunch at Applebee’s. The sign had an apple on it so we thought they might serve some healthy food. But it turned out to be another restaurant with a lot of fried food. I decided to have some (fried) shrimps.

We kwamen in Hazard. Één van de meest arme plaatsen in de VS. Mijn stiefmoeder woonde hier vroeger. Daarom zijn we hier naartoe gegaan. We zetten onze koffers in de hotelkamer en gingen lunchen bij Applebee’s. Het uithangbord had een plaatje van een appel erop dus we dachten dat ze misschien wel iets gezonds zouden serveren. Dat bleek niet het geval te zijn. Ze hadden veel gefrituurd eten. Ik besloot om lekkere (gefrituurde) garnalen te nemen.

IMG_3562.JPG wordt weergegeven

Source

We stayed in the hotel room for a while and relaxed a bit. In the late afternoon we took the car and drove around Hazard. My stepmom showed us where she used to live. And where her primary school USED TO BE. Her school was totally gone. It was an empty field! So weird. We ate dinner at a Mexican restaurant and I had quesadilla’s. My dad ordered a beer, but they didn’t serve alcohol on sundays, which I thought was strange. After dinner we had a delicious dessert. A froyo at Sweet Frog. It was delicious.

We bleven een tijdje in de hotelkamer. We relaxten een beetje. Tegen de avond gingen we met de auto door Hazard rijden. Mijn stiefmoeder liet ons zien waar ze vroeger woonde. En waar haar basisschool ooit was. Haar basisschool was compleet verdwenen! Het was een leeg veld! Heel raar. Bij een Mexicaans restaurantje aten we avondeten en ik had quesadilla’s. Mijn vader bestelde een biertje, maar ze schonken geen alcohol op zondagen, wat ik wel gek vond. Na het avondeten hadden we een heerlijk toetje. Een frozen yoghurt bij Sweet Frog. Het was super lekker.

IMG_3561.JPG wordt weergegevenIMG_3563.JPG wordt weergegeven

Bye! 

6 thoughts on “USA 2015 #day9 Hazard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s