Summer 2015 ~ Portugal part 1

I’ve started my first week of school this monday. But, I wanted to write something about my awesome vacation in Portugal. I’ve been back in The Netherlands for almost 7 days now, and I really want to go back. Here it’s just been rain and grey skies all of the week and in Portugal it’s sunny and hot. I’m gonna write about this vacation in 2 parts, because it’s better to not have too many pictures and text in one post. So… If you wanna know a bit more about this amazing vacation, just keep reading!

Ik zit inmiddels alweer een weekje op school. Maar, ik wilde graag nog iets schrijven over mijn heerlijke vakantie in Portugal. Ik ben nu bijna 7 dagen terug in Nederland, en het is bijna alleen maar regen en grijze lucht. Terwijl het in Portugal zonnig en lekker warm is. Ik ga mijn overzicht van deze vakantie in twee losse posts, omdat het fijner is om niet té veel tekst in één post te hebben. Dus…. Als je een beetje benieuwd bent naar mijn leuke vakantie, blijf dan vooral lezen!

unnamed

fdk; h

It was a bit misty in de mornings, but it got sunnier like after 11am. We also came across a lot of random walls. Those walls were just standing there like in in the middle of nowhere. 

In de ochtenden was het een beetje mistig, maar meestal werd het zonniger na 11 uur ‘s ochtends. We hebben veel muren gezien die op de meest onverwachte plekken stonden. Af en toe snapte ik echt niet waar zo’n muur ooit nut voor had.

unnamed (1) unnamed (2)

In the Southern European countries you see a lot of alley cats that do not get enough to eat. We had a few of those cats walking around our house. Two of them came to say hi to us every once in a while. It was a mother and her baby. You could see the baby’s ribs! It looked so sad. We decided to feed them for the rest of the vacation. So we bought milk and cat food. The were so happy with it!

In Zuid Europa zie je wel vaker zwerfkatjes die niet genoeg te eten krijgen. We hadden een paar van die katjes rondlopen rond het vakantiehuisje. Twee daarvan kwamen af en toe langs bij ons. Het was een moeder en haar baby. Je kon de ribben zien van de kitten! Het zag er echt zielig uit. We besloten om ze de rest van de vakantie te voeren. We kochten melk en kattenvoer voor ze. Ze waren er zo blij mee!

unnamed (3)unnamed (4)unnamed (5)

In the town Tavira, we visited an old castle. It was gorgeous!

In het stadje Tavira, bezochten we een oud kasteel. Het was echt prachtig!

unnamed (6)

If you take a good look at this picture, you’ll see some very strange stairs. I was so amazed when I saw those stairs leading to nowhere.

Als je goed naar deze foto kijkt, zie je een hele aparte trap. Ik was echt verbaasd toen ik deze trap zag die naar nergens leidt.

unnamed (7)unnamed (8)

On this beautiful square we had some delicious ice cream at a cool ice cream place with all those cute cat drawings. 

Op dit prachtige pleintje hadden we een heerlijk ijsje bij een te gekke ijswinkel met leuke plaatjes van katten.unnamed (9)unnamed (10)

I got my picture taken with a bull that had the Portugese flag painted on it’s plastic body. On another town square, I saw this pretty fountain.

Ik ben op de foto gegaan met een stier waarvan er een Portugese vlag was geverfd op zijn lichaam van plastic. Op een ander pleintje, zag ik deze prachtige fontein.

unnamed (11)

Lots of love,

Amy

See you soon!

5 thoughts on “Summer 2015 ~ Portugal part 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s