Summer 2015 ~ Portugal part 2

So, the other part of my vacation in Portugal, we did a lot of other fun stuff. 

Het andere deel van mijn vakantie in Portugal hebben we veel andere leuke dingen gedaan.

 
We went to the beach in Olhão. If you looked very good at the horizon, you could see a island with flamingos. 

We gingen naar het strand in Olhão. Als je goed naar de horizon keek, zag je een eiland met flamingo’s.


The next day we went to the beach again. This time we visited the beach in Albufeira. It had beautiful rocks. 

De volgende dag zijn we weer naar het strand gegaan. Dit keer in Albufeira. Er waren prachtige rotsen.


  

I had put on some golden temporary tattoos. I think they look so cute. 

Ik had gouden plak-tattoos op mijn hand gedaan. Ze zien er zo leuk uit.


We also went to Spain one day. It was only an hour drive. We went to a small village named Villa Blanca. There was a cute little windmill.

We zijn ook een dag naar Spanje gereden. De rit duurde maar een uurtje. We kwamen in een klein dorpje genaamd Villa Blanca. Daar was een schattig klein windmolentje.


In the next village named Isla Canela, I had the coolest looking ice cream ever! 

In het volgende dorpje genaamd Isla Canela, had ik het meest leuk uitziende ijsje ooit!


On the left side of this photo you can see Spain and on the right side there is Portugal. 

Aan de linkerkant van deze foto zie je Spanje en aan de rechterkant kan je Portugal zien.


I also had the weirdest sushi ever. With strawberries on top! It did taste nice. 

Ik had ook de meest bijzondere sushi ooit op. Met aardbeien erop! Het smaakte wel lekker.


And that’s the short story about my vacation. Of course I could write a lot more posts about this, but I wanted to stop writing about vacation as I’m already doing my homework atm. See you soon!

Dit was het alweer. Natuurlijk kan ik nog veel meer vertellen over mijn vakantie, maar ik wilde graag stoppen met schrijven over de vakantie omdat ik op dit moment alweer bezig ben met huiswerk. Tot snel!

Love,

Amy💕

12 thoughts on “Summer 2015 ~ Portugal part 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s