My month in pictures – October 2015

So, except for school, I’ve done a few other things this month. For example a lot of walks in different woods, a week full of celebration on school and Amsterdam. 

Behalve school heb ik ook nog een paar andere dingen gedaan deze maand. Bijvoorbeeld veel wandelingen, een lustrumweek op school en 2 keer naar Amsterdam.

  
I hung out with one of my friends that I hadn’t seen in a while, so that was fun. The next day I walked in a forest which is actually in the same city where I live.

Ik heb afgesproken met één van mijn vriendinnen die ik al een tijd niet meer had gezien. Die dag erna ben ik gaan wandelen in een bos dat in dezelfde stad is als waar ik woon.

  
My school celebrated their 45th anniversary. We had a week full of cool activities. On the first picture I’m at the country club that some students and teachers created. The second one is a picture that we took in the photo booth at the big school dance. On the third one I participated in some survival thing.

Mijn school vierde zijn 45e verjaardag. We hadden een week vol met leuke activiteiten. Op de eerste foto zit ik in de country club dat sommige leerlingen en docenten hebben gemaakt. De tweede foto hebben we gemaakt in de photo booth op het grote schoolfeest. Op de derde foto deed ik mee aan een soort survival ding.

  
A lot of walks. Some with pumpkins, some with gorgeous coloured leaves, some with wild horses and some with my best friend.

Veel wandelingen. Sommige met pompoenen, sommige met prachtige gekleurde blaadjes, sommige met wilde paarden en sommige met mijn beste vriendin.

  

  1. Drawing on school /// tekenen op school
  2. Halloween 
  3. Hanging out with Ayomi /// afspreken met Ayomi
  4. Seeing dolphins /// dagje dolfinarium
  5. Amsterdam (post online soon) /// (artikel binnenkort online)

And that’s the short version of my month. See you soon! XOXO

Dat is mijn maand in het kort. Tot snel! XOXO

9 thoughts on “My month in pictures – October 2015

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s