Winterberg 2016 day 1

I’m in Winterberg in Germany this week, and I thought it would be nice to write about what I did every day! This is about the first day!

Ik ben deze week in Winterberg in Duitsland, en het leek me leuk om te vertellen wat ik elke dag heb gedaan! Dit gaat over de eerste dag!
We left around 11am.  I just looked out the window and listened to music. An hour and a half driving, we stopped. So Jolene (my puppy) could stretch her legs and I got a magazine with my dad. He also made me a chai tea latte earlier that day, which was delicious! 

We vertrokken rond 11 uur ‘s ochtends. Ik heb de hele tijd naar buiten gekeken en muziek geluisterd. Na anderhalf uur rijden stopten we. Dan kon Jolene (mijn puppy) even haar pootjes strekken en ik ging met mijn vader een tijdschrift halen om in de auto te lezen. Hij had eerder die ochtend ook een chai tea latte gemaakt, die was echt heel lekker!

  


We went on the road again. Around 3 o’clock we stopped somewhere in Germany to have lunch. I had a burger. When we drove on I saw the landscape change into a snowy landscape. 

We gingen weer rijden. Rond 3 uur stopten we ergens in Duitsland om te lunchen. Ik at een hamburger. Toen we weer verder reden zag ik het landschap veranderen in een sneeuw landschap.


Once we arrived in the hotel, I checked out the room. The balcony has a really pretty view! The mountains look like small hills because our hotel is also on 760m. 

Toen we eenmaal aankwamen in het hotel ging ik gelijk de kamer bekijken. Het balkon heeft echt een prachtig uitzicht! De bergen zien er niet heel hoog uit omdat het hotel ook op 760m hoogte zit.

  

Jolene was very tired of the day! She slept next to my sister’s seal, and they kinda have the same eyes. We went to the swimming pool. After dinner I went to the bar with my father and my sister, which was fun! I was really tired so I fell asleep early. 

Jolene was erg moe van de rit! Ze sliep naast mijn zusjes knuffel, en ze hebben een soort van dezelfde ogen. We gingen naar het zwembad. Na het avondeten ging ik met mijn vader en mijn zusje naar de bar, dat was erg gezellig! Ik was heel erg moe aan het eind van de dag en viel snel in slaap.
With love,

Amy

3 thoughts on “Winterberg 2016 day 1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s