Winterberg day 5

When I woke up, there was so much snow outside again! After breakfast we went to the “rodelbahn” again to go sledding! It was so much fun. When we were done we had a hot chocolate with a waffle to warm up. 

Toen ik wakker werd lag er weer zoveel sneeuw buiten! Na het ontbijt gingen we gelijk weer naar de rodelbaan. Het was zo leuk. Tussen het sleeën door namen we een warme chocolademelk met een wafel om op te warmen.


  
  
Back in the hotel I enjoyed the view and I also took a Polaroid of it.

Terug in het hotel genoot ik van het uitzicht en ik maakte er ook een polaroid van.


 Later we went to the Panorama Bridge. I could see so far from up there! It was awesome. At the end of the bridge we had lunch. I ate my first flammkuchen, which was delicious! 

Later zijn we naar de Panorama Brug geweest. Ik kon zoveel zien van daarboven! Het was echt heel leuk. Daarna gingen we lunchen. Ik at mijn eerste flammkuchen, dat was zó lekker!
  


  

 
My dad and I went into town to get a Thai massage. But it was too busy in the shop, so we just went shopping a little. I saw the cutest muesli. The supermarket had so much chocolate and candy! We also went to the DM where I bought this little bottle of body milk. 

Ik ging samen met mijn vader naar het stadje om een Thaise massage te krijgen. Het was te druk in het winkeltje, dus gingen we een beetje door het stadje lopen. Ik zag de schattigste muesli. En in de supermarkt hadden ze zo veel chocolade en snoep, echt bizar! We gingen ook naar de DM waar ik dit leuke flesje bodymilk heb gekocht.


  
At night we just watched German tv. It’s really funny because they don’t use subtitles, so every show, like The Simpsons & House, is in German! 

‘S avonds hebben we vooral Duitse tv gekeken. Het is echt heel grappig omdat ze niet echt ondertiteling gebruiken, dus elke show, zoals The Simpsons & House, is in het Duits!
With Love,

Amy

7 thoughts on “Winterberg day 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s